#TUESinspirationTalks – епизод 1

Лекторите Ваяна Качакова и Мирела Съева от GTT Communications  разказаха на учениците от 11 и 12 клас повече по изключително полезната тема за кариерата – от процеса на планиране и подготовка, през целия цикъл на търсене на работа. Записа на уебинара можете да видите на този линк.

Какво научиха учениците?

А какво научиха от събитието нашите ученици и какво ще си вземат от чутото по време на уебинара? Те отговориха, така:

„Промените в търсенето на работа.“

„Препоръките.“

„Полезните насоки.“

„Най-вече примерната бланка със CV ще си „открадна“.“

„Какво трябва да съдържа CV-то ни.“

„Какво представляват интервютата за работа.“

„Изключително полезен уебинар.“

Лекторите

Ваяна Качакова е магистър по Трудова и организационна психология и специализант по Педагогическа психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Започва кариерното си развитие в GTT преди повече от пет години като младши асистент и към настоящия момент ръководи екипа по подбор в София. Според Ваяна кариерното развитие започва с поглед навътре и опознаване на собствените силни страни, качества и амбиции и едва тогава продължава навън – към запознаване с актуалните възможности.

Мирела Съева е бакалавър по Бизнес администрация и магистър по Финансов контрол от УНСС. Започва кариерния си път в международна агенция за подбор на технически кадри и е част от екипа на GTT от 4 години. Мирела е Главен специалист подбор на персонал и до момента е имала възможност да участва на редица кариерни събития и да помага на млади специалисти да намерят правилното място в компанията. Според Мирела пазарът на труда в днешно време е изключително динамичен и е важно учениците и студентите да намират най-ефективните начини да бъдат информирани и адаптивни.