Innovation Development Center

Приятелите ни от Accedia бяха в ТУЕС, за да разкажат на учениците в 11. клас от специалност "Системно програмиране" за възможността да се включат в инициативата Innovation Development Center на компанията. За 4 месеца избрани ученици станаха част от специално формирани екипи, работещи върху иновативни проекти.

Благодарим на Accedia за страхотната възможност, която предоставиха на нашите ученици!