TUES Inspiration Talks & Workshops

Серията от извънкласни занимания TUES Inspiration Talks & Workshops среща настоящите ученици в ТУЕС с вдъхновяващи експерти (често завършили туесари) от различни сфери на ИТ сектора и бизнес средите. Гост-лекторите споделят конкретни експертни знания, кариерни съвети, технически умения, визия и мотивация за целенасочено професионално развитие.

Поредицата стартира през март 2016 г. със съдействието на Асоциацията на завършилите ТУЕС и продължава да се развива активно, благодарение на съдействието на завършилите туесари и партньорите на училището от ИТ бизнеса.

Вдъхновяващи лекции и уъркшопи за учениците от ТУЕС

Вдъхновяващи лекции и уъркшопи за учениците от ТУЕС

Научете какви събития сме реализирали до този момент в статиите отдолу.

 • RestAPI и HATEOAS

  RestAPI и HATEOAS

  Отправяме специална покана към вас за третия уебинар от серията на #TUESInspirationTalks , който ще бъде с акцент RestAPI & HATEOAS

 • TUES Summer Camp Career Track

  TUES Summer Camp Career Track

  Асоциацията на завършилите ТУЕС заедно с Марио Пешев, CEO на Devrix стартират от 29.06.2021 година летен лагер за ученици на ТУЕС.

 • Посещение в Telelink Business Services

  Посещение в Telelink Business Services

  Учениците от 10.клас от специалност “Компютърни мрежи” имаха възможност да посетят Telelink Business Services (TBS) и да научат повече за компанията и нейната работа.

 • Уебинар - От идея до реалност – как се създават световни технологии за компютърна графика с Chaos Bulgaria

  Уебинар - От идея до реалност – как се създават световни технологии за компютърна графика с Chaos Bulgaria

  Поредната интересна среща бе проведена с Chaos Bulgaria, която провокира с въпроси и дискусии!

 • Уебинар – Пътеки за кариерно развитие с GTT

  Уебинар – Пътеки за кариерно развитие с GTT

  Третият онлайн уебинар от практиката на 10 клас в ТУЕС, срещна учениците с GTT