Ред и условия за прием

За учебната 2022/2023 година в ТУЕС към ТУ-София ще се приемат ученици по следните специалности:

 • Системно програмиране с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици
 • Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици

График на дейностите за 4 етап на класиране
Кой може да кандидатства?

В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2021/2022 г.

Специалности
 • Системно програмиране

  Системно програмиране

  Най-задълбочената училищна програма по програмиране в България, която е незаменим трамплин за всеки с амбиции за кариера в ИТ сектора.

  виж повече
 • Комютърни мрежи

  Комютърни мрежи

  Първата крачка към вълнуващата инженерна професия. Ще учите за проектиране на електроника, комункации, мрежи, роботика и IoT.

  виж повече
Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

 • оценката по български език и литература от националното външно оценяване (БЕЛ от НВО)
 • 3 пъти оценката по математика (Мат от НВО)
 • оценката по математика от свидетелството за завършен 7. клас (Мат 7кл.)
 • оценката по физика от свидетелството за завършен 7. клас (Физ 7кл.)
Ред и график за кандидатстване

За кандидатсване в ТУЕС към ТУ-София няма отделен приемен изпит.
Кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по:

 • български език и литература - 14. юни 2022 г.
 • математика - 16. юни 2022 г.

Редът и графикът за кандидатстване в ТУЕС към ТУ-София е съгласно заповедта на Министъра на образованието и науката, определяща  дейностите по приемане на учениците съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Необходими документи при записване

За записването в ТУЕС към ТУ – София са необходими следните документи:

 • Свидетелство за завършено основно образование (завършен 7.клас) – оригинал.
 • Медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри – оригинал.
 • Служебна бележка за резултатите от НВО – оригинал.
 • Две актуални снимки - надписани.
 • 20 лева за изготвяне на пропуск за удостоверяване самоличността на ученика, тениска с логото на ТУЕС за официални събития и застраховка Злополука на учащи“.
Контакти

адрес: София, 1750, ж.к Младост-1, ул "Владимир Пашов" 2 (до УМБАЛ "Св. Анна")

адрес: София, ул. Росарио 1, Технически Университет Блок 8, 9 ( ВРЕМЕНЕН, поради ремонт на сградата на ТУЕС )
е-mail: tues@elsys-bg.org

Директор: 
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова