Удължаване на дистанционното обучение


Обучението на учениците от ТУЕС ще бъде дистанционно до 27.11.2020г. вкл.
За периода след тази дата ще бъдете информирани допълнително.