Трета поправителна сесия 2022г.

Допълнителна поправителна сесия – септември 2022 г.

26.09.2022 г. (понеделник) от 14:30 ч. каб.  9224 бл. 9 на ТУ-София

  • Увод в ООП 10 клас – практика

27.09.2022 г. (вторник) от 12:30 ч. каб.  9224 бл. 9 на ТУ- София

  • Програмиране 9 клас – учебна практика

  • Увод в програмирането 10 клас – практика (приравнителен)

  • Увод в АСД  10 клас – теория

28.09.2022 г. (сряда) от 14:30 ч. каб.  9224 бл. 9 на ТУ- София

  • Увод в АСД 10 клас – практика