Присъствено обучение за всички ученици

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването се възстановява присъственото обучение за всички ученици, считано от 31. май 2021 г. 

Учениците от 8. клас и 9. клас ще използват следните кабинети от 9. блок на ТУ:

  • І смяна:      8.а - 9125;      8.б - 9221;      8.в - 9223;      8.г - 9202
  • ІІ смяна:     9.а - 9125;      9.б - 9221;      9.в - 9223;      9.г - 9202         

Учениците от 10. и 11. клас ще се обучават в кабинетите на 8. блок на ТУ, както следва: 

  • І смяна:      10.а - 8-3.4;      10.б - 8-3.5;      10.в - 8-4.1;      10.г - 8-2.4
  • ІІ смяна:     11.а - 8-3.4;      11.б - 8-3.5;      11.в - 8-4.1;      11.г - 8-2.4

Изключение прави провеждането на часовете по специалните предмети в кабинети 9222, 9224, 9219, 10402, съгласно посоченото в учебното разписание за II срок.

  • Всички ученици и преподаватели задължително трябва да бъдат с маски в класните стаи и в сградите на ТУ-София.
тна!

ВНИ