Поправителна сесия за 12. клас

1. Интернет програмиране
Дата: 10.05.2021 г.
час: 9:00
зала 9222

2. Интернет програмиране – уч.пр.
Дата: 10.05.2021 г.
час: 14:00
зала 9222

3. СУБД
Дата: 11.05.2021 г.
час: 9:00
зала 9224

4. Компютърни мрежи – уч.пр.
Дата: 12.05.2021 г.
час: 9:00
зала 9205

5. Математика-ЗИП
Дата: 12.05.2021 г.
час: 14:00
зала 9230

6. Математика
Дата: 13.05.2021 г.
час: 9:00
зала 9230

7. Програмиране за ВМКС – уч.пр.
Дата: 13.05.2021 г.
час: 14:00
зала 9205

8. Икономика
Дата: до 13.05.2021 г.
дистанционно

9. Предприемачество
Дата: до 13.05.2021 г.
дистанционно

 • Интернет програмиране
  Дата: 10.05.2021 г.
  час: 9:00
  зала 9222
  Интернет програмиране – уч.пр.
  Дата: 10.05.2021 г.
  час: 14:00
  зала 9222
  СУБД
  Дата: 11.05.2021 г.
  час: 9:00
  зала 9224
  Компютърни мрежи – уч.пр.
  Дата: 12.05.2021 г.
  час: 9:00
  зала 9205
  Математика-ЗИП
  Дата: 12.05.2021 г.
  час: 14:00
  зала 9230
  Математика
  Дата: 13.05.2021 г.
  час: 9:00
  зала 9230
  Програмиране за ВМКС – уч.пр.
  Дата: 13.05.2021 г.
  час: 14:00
  зала 9205
  Икономика
  Дата: до 13.05.2021 г.
  дистанционно
  Предприемачество
  Дата: до 13.05.2021 г.
  дистанционно