Неучебни дни

Във връзка с провеждането на НВО - 10.клас, дните 16.06.2021 г. (сряда) и 18.06.2021 (петък) са обявени за неучебни дни.
На 17.06.2021 г., четвъртък, ще има редовни учебни занятия.