Дистанционно обучение - декември 2020Дистанционното обучение за учениците от ТУЕС се удължава 
до 21.12.2020г. вкл.