Родителска среща за 8.клас за учебната 2019/2020 година

На 26.09.2019 г., от 18:30 часа, ще се проведе обща родителска среща за родителите на учениците от 8.клас.
Срещата ще бъде в зала 1153, блок 1 на Техническия университет - София.

От ръководството на училището
На 26.09.2019 г., от 18:30 часа, ще се проведе обща родителска среща за родителите на учениците от 8.клас.
Срещата ще бъде в зала 1153, блок 1 на Техническия университет - София.